TVA import -taxe vamale import

TVA la import pentru toate produsele ( vezi exceptii si detalii)
import romania eu

TVA in vama pentru toate produsele importate

 Începând cu data de 1 iulie 2021, mărfurile importate în UE vor fi supuse TVA! Excepție: trimiterile fără caracter comercial de la o persoană particulară la alta, cu o valoare care nu depășește 45 EUR.

 

Modificările legislative referitoare la trimiterile cu valoare scăzută au în vedere faptul că începând cu data de 1 iulie 2021, trebuie să se colecteze TVA pentru toate importurile.

Astfel, se introduc noi reguli în domeniul comerțului electronic pentru declararea mărfurilor și plata TVA și se elimină scutirea de TVA la import pentru mărfurile din trimiteri care nu depășesc 10 Euro.

Începând cu data de 1 iulie 2021,mărfurile importate în UE vor fi supuse TVA! Excepție: trimiterile fără caracter comercial de la o persoană particulară la alta

cu o valoare care nu depășește 45 EUR

După data de 1 iulie 2021 chiar dacă importați mărfuri din țări terțe sau teritorii terțe, cu o valoare intrinsecă mai mică de 150 EUR, veți plăti TVA (cu excepția celor din titlu care respectă cele 3 condiții)

Ce inseamnă?

 • mărfuri fără caracter comercial – link [art. 23 alin. (2) din R 1186/2009]

 • valoare intrinsecă – link (art. 1 pct. 48 din R 2015/2446)

Aceasta înseamnă că:

 • veți plăti TVA pentru mărfurile importate în UE

 • va trebui să depuneți declarații vamale pentru toate mărfurile importate în UE, indiferent de valoarea lor

 • există opțiunea depunerii unei declarații cu set redus de date H7 (elementele de date pe care trebuie să le conțină declarația – link [pg. 252, coloana H7])

 • declarațiile cu set redus de date H7 vor fi depuse pentru:

 • importul de mărfuri cu o valoare intrinsecă mai mică de 150 EUR, care beneficiază de scutire de taxe vamale la import – link (art. 23 din R1186/2009)

 • mărfuri care fac obiectul unor trimiteri de la o persoană particulară la alta, fără caracter comercial, cu o valoare mai mică de 45 EUR pe transport, care beneficiază de scutire de taxe vamale și TVA la import – link (art.25 din R1186/2009). Scutirea de TVA la import pentru trimiterile fără caracter comercial de la o persoană particulară la alta cu o valoare care nu depășește 45 EUR, astfel cum se prevede în Directiva 2006/79/CE a Consiliului, rămâne aplicabilă.

 • mărfuri în cadrul regimului special pentru vânzările la distanță de mărfuri importate din țări terțe sau teritorii terțe, prevăzut în titlul XII capitolul 6 secțiunea 4 din Directiva 2006/112/CE, cu modificările și completările ulterioare – link

 • mărfuri în cadrul regimurilor speciale pentru declararea și plata TVA la import prevăzute în titlul XII capitolul 7 din Directiva 2006/112/CE, cu modificările și completările ulterioare

 • mărfurile din trimiterea în cauză nu trebuie să facă obiectul unor prohibiții sau restricții și nu trebuie să fie supuse accizelor

 • declarațiile cu set redus de date nu se utilizează în cazurile prevăzute la art.143a alin. (2) din R 2015/2446 :

 • punerea în liberă circulaţie a mărfurilor al căror import este scutit de TVA în conformitate cu art. 143 alin.(1) lit. (d) din Directiva 2006/112/CE și, atunci când este cazul, care circulă în regim suspensiv de accize în conformitate cu art. 17 din Directiva 2008/118/CE

 • reimportul cu punerea în liberă circulaţie a mărfurilor al căror import este scutit de TVA în conformitate cu art. 143 alin. (1) lit. (d) din Directiva 2006/112/CE și, atunci când este cazul, care circulă în regim suspensiv de accize în conformitate cu art. 17 din Directiva 2008/118/CE

 • dacă nu aveți un număr EORI, pentru îndeplinirea formalităților vamale, este necesar să îl obțineți de la autoritatea vamală – link . Acest număr se solicită o singură dată și este utilizat pentru toate formalitățile vamale de pe teritoriul UE, atunci când este solicitat

 • declarația vamală poate fi depusă fie de dumneavoastră – link birouri vamale (pentru reprezentare în nume propriu), fie de un reprezentant ales – un furnizor de servicii care efectuează formalitățile vamale pentru dvs. (de exemplu: un operator poștal, transportator expres, reprezentant vamal sau similar) – link reprezentanți

 • detalii cu privire la utilizarea declarației cu set redus de date H7, regăsiți în acest ghid

Ce mecanism de colectare a TVA poate fi folosit pentru declarația cu set redus de date?

 • regimul special pentru vânzările la distanță de mărfuri importate din țări terțe sau teritorii terțe (ghișeul unic pentru importuri TVA-IOSS [import-one-stop-shop])
 • mecanismul special pentru declararea și plata TVA la import
 • mecanismul standard de plată a TVA la import

 

Reglementări aplicabile:

 

 

Pentru autorizarea accesului în vederea utilizării aplicației informatice pentru completarea DVSRD, precum și pentru semnarea electronică a documentului declarația vamală cu set redus de date, persoanele care întocmesc această declarație trebuie să dețină certificate digitale calificate.

Cu cât mai devreme începeți să vă pregătiți pentru aceste schimbări, cu atât mai mic este riscul ca mărfurile din coletele dvs. să ajungă la dumneavoastră cu întârziere!

ISO

CALITATE

Un inalt nivel de calitate precum si certificarile obtinute ne pozitioneaza printre liderii pietii logistice!

ISO-OHSAS

AUTORIZARI CASA EXPEDITII

AUTORIZARI ANCOMCALITATE

sigle_certificari

×

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
PROTECTIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu prevederile Legii 677/2001, TCE prelucreaza date cu caracter personale cu prespectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza cu mijloace automante, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:
• Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
• Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;
• Scopul bine determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinenete si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrare;
• Confidentialitatea. Persoanele care prelucreaza in numele unei institutii, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;
• Consimtamantul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Legea 677/2001 poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc prentru aceasta prelucrare;
• Informarea. Informarea persoanelor se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;
• Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate.
• Securitatea. Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE(reglementate de Legea 667/2001);
• Dreptul de a obtine de la TCE, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de TCE;
• Dreptul de a obtine de la TCE, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 667/2001 in special a datelor incomplete sau inexacte;
• Dreptul de a obtine de la TCE, la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 667/2001;
• Dreptul de a obtine de la TCE, la cerere si in mod gratuit notificare acatre terti carora le-au fost dezvaluite datele oricarei operatiuni efectuate conform alin.2) sau 3) daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune efort diproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
• Dreptul de a va opune in orice moment din motive intemeiate si legitime, ca date care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare, in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;
• Dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost incaltate. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 667/2001 va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

SECURITATEA DETELOR CU CARACTER PERSONAL TCE certifica faptul ca indeplineste conditiile minime de securitate a datelor cu caracter personal. TCE utilizeaza metode si tehnologii de securitate impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, inclusiv control si audit, pentu a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare. Pentru mai multe detalii si informatii orice persoana interesata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, str. Olari, nr.32, secor 2, Bucuresti, Telefon (021)252.58.88 Fax: (021)252.57.57 Web: http://www.data protection.ro/ politica de confidentialitate pentru protectia persoanleor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter eprsonal se aplica firmelor care fac parte adin TCE Holding: TCE Transexpress SRL, TCE Post SRL, TCE Servcom SRL.

×

Care sunt orele limita pâna la care se fac ridicarile/preluarile de marfa de catre compania dvs.?
Bucuresti:
Pentru curierat:
• Pana la ora 15:00 cu o comanda in prealabil de cel putin 1h si ½ – 2 h.
Pentru Cargo:
• Pana la ora 15:00 cu o comanda in prealabil de cel putin 2h.
Provincie:
• Pana la ora 15:30.
• Pentru anumite locatii preluarile se pot face la ore prestabilite. Pentru detalii sunati departamentul de Client Service la numarul scurt * 9668 sau 0314344228. 

Ce asigurare ofera Compania dvs. impotriva riscului de deteriorare sau pierdere a marfurilor expediate?
• Conform conditiilor prevazute in contractul de prestari servicii sau in termenele si conditiile generale de transport „raspunderea TCE pentru pagube provocate marfurilor prin pierdere sau avarii ce ii pot fi imputabile se limiteaza la valoarea cea mai mica dintre valoarea declarata a marfurilor in comanda de transport sau 50 eur”.
In cazul in care Platitorul doreste asigurarea marfurilor la valoarea declarata, trebuie sa achite in avans 1% din valoarea declarata a marfurilor si sa imputerniceasca TCE sa incheie in numele sau o asigurare tip Cargo.

Cum se face livrarea marfurilor la Destinatar?
• Livrarea coletelor se face la destinatar doar pe baza de CI, nume in clar si semnatura pentru persoanele fizice si pe baza de nume in clar, semnatura si stampila pentru persoanele juridice. Predarea se face la plic, colet sau palet sigilat, asa cum a fost ridicat de la expeditor, iar TCE nu are nici o responsabilitate privind continutul.

Cum pot expedia documente, colete sau marfa paletizata in regim cargo prin compania dvs.?
• Simplu: puteti suna la *9668  sau 0314344228, trimite un e-mail lacomenzi@tcelogistic.ro sau puteti accesa web site-ul www.tceorder.ro pentru a plasa comanda dumneavoastra. In cel mai scurt timp, o masina TCE va veni sa ridice marfa dumneavoastra.

Cum se completeaza awb-ul (scrisoarea care insoteste transportul)?
• AWB-ul (scrisoarea care insoteste transportul) se completeaza de catre agentul TCE, cu datele furnizate de Expeditor. Expeditorul trebuie sa verifice corectitudinea inscrisului din AWB si sa semneze pentru predarea marfii.

Cat costa o expediere prin TCE?
• Puteti afla imediat cat va costa expedierea unui plic, colet sau palet, oriunde in tara, sunand la *9668  sau 0314344228. 

In cat timp ajunge expedierea?
• 24 h pentru expedieri in regim de curierat rapid , oriunde in tara.
• 2-5 zile pentru expedieri internationale.

Cum se efectueaza plata unui transport?
• Plata poate fi efectuata „la termen”, doar in cazul clientilor care au un contract semnat cu TCE, sau numerar.

Care sunt dimensiunile maxime ale trimiterior, ce pot fi transportate de TCE?
• TCE accepta marfurile dvs volumetrice. Dimensiunile maxim acceptate pentru marfa paletizata sunt: inaltimea 1.7 m (inclusiv suportul de lemn), iar lungimea de 1,5  m. Suprafata pe care este pusa marfa, trebuie sa fie cea a unui europalet (1.20m x 0.80m = 0.96 mp).

Care este greutatea maxima a unui  palet ce poate fi transportat cu TCE?
• 1000 kg.

×
Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale

Conditii Generale privind furnizarea serviciilor postale TCE Worldwide Services SRL

 

SC TCE WORLDWIDE SERVICES SRL, cu sediul social in Bucuresti, str. Drumul Sabareni nr. 24-26, sector 6, inregistrat la Registrul Comertului, cu numarul J40/9876/2010 si cod fiscal 27528742, e-mail: international@tceholding.ro, website www.tceholding.ro, reprezentata de Flavian Fecioru pentru efectuarea serviciilor postale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile postale, aprobata prin Legea 187/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Deciziei presedintelui ANCOM nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generala privind furnizarea serviciilor postale.

 1. Prevederi Generale

1.1. Prezentele Conditii Generale reprezinta termenii generali ai contractelor individuale incheiate intre SC TCE WORLDWIDE SERVICES SRL (denumita in continuare “TCE WORLDWIDE ” sau “Furnizorul”) si expeditorii avand ca obiect prestarea de catre Furnizor a serviciilor postale identificate la pct. 2.1.

1.2. Partile vor putea stabili, prin acordul lor, in conditiile speciale ale contractelor individuale pe care le vor incheia, orice alte clauze in legatura cu prestarea serviciilor postale mentionate la pct. 2.1, cu respectarea prevederilor legale imperative.

 

 1. Aplicabilitatea Conditiilor Generale

2.1. Conditiile Generale se vor aplica urmatoarelor servicii postale furnizate de catre TCE WORLDWIDE:

 • Pentru servicii incluse in sfera serviciului universal:

– Servicii constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterile postale interne si internationale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenta, imprimate);

– Servicii constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale in greutate de pana la 10 kg (inclusiv);

– Servicii constand in distribuirea coletelor postale internationale cu limite de greutate intre 10 kg si 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;

– Serviciul de trimitere recomandata avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenta, imprimate);

– Serviciul de trimitere cu valoare declarata avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenta, imprimate) sau colete postale interne si internationale in greutate de pana la 10 kg (inclusiv), respectiv colete postale internationale cu limita de greutate intre 10 kg si 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia.

 • Pentru serviciile postale neincluse in sfera serviciului universal:

– Servicii constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale in greutate mai mare de 2 kg (trimiteri de corespondenta, imprimate);

– Servicii de publicitate prin posta avand obiect trimiteri postale interne si internationale;

– Servicii constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne cu limite de greutate intre 10 kg si 50 kg (inclusiv);

– Servicii constand in colectarea, sortarea si transportul coletelor postale internationale cu limite de greutate intre 10 kg si 50 kg (inclusiv) expediate de pe teritoriul Romaniei catre o adresa aflata in afara teritoriului acesteia;

– Servicii constand in distribuirea coletelor postale internationale cu limite de greutate intre 20 kg si 50 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;

– Serviciul “Contra ramburs”;

– Serviciul “Schimbare destinatie”;

– Serviciul “Livrare speciala”;

– Serviciul “Confirmare de primire”;

– Serviciul “Express”.

Felul trimiterilor postale: interne si internationale.

 

 1. Contractul de furnizare al serviciilor postale
 • Contractul individual intre expeditor sau integrator si furnizor se considera incheiat, fara a fi necesara intocmirea unui inscris, prin acceptarea de catre expeditor a ofertei furnizorului, in conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale stabilite de furnizor, la momentul acceptarii trimiterii postale in reteaua postala.
 • Conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale pot fi consultate pe pagina web a furnizorului, precum si in orice punct de acces deservit de personal angajat sau contractat de furnizor.
 • Orice alte clauze pot fi stabilite prin acordul partilor, cu sau fara intocmirea unui inscris in acest sens, cu respectarea prevederilor legale imperative.
 • Momentul acceptarii trimiterii postale in reteaua postala este momentul preluarii trimiterii postale inregistrate sau neinregistrate de catre personalul angajat sau contractat al furnizorului.
 • Momentul acceptarii trimiterii postale poate fi deasemeni depunerea trimiterii postale neinregistrate in birourile furnizorului sau unei persoane imputernicite a acestuia;
 • Prin preluarea de catre personalul angajat sau contractat al furnizorului a trimiterii postale, furnizorul recunoaste respectarea de catre expeditor a conditiilor de acceptare a trimiterilor postale.
 • Contractul individual intre expeditor sau integrator si furnizor inceteaza in unul din urmatoarele cazuri:
 1. a) prin predarea trimiterii postale catre destinatar sau returnarea acesteia la expeditor;
 2. b) prin acordul partilor;
 3. c) la expirarea termenului de pastrare prevazut la art. 6 pct. 6.1 litera d;
 4. d) prin imposibilitatea fortuita de executare, timp de 6 luni, a contractului;
 5. e) prin denuntare unilaterala de catre furnizor, in conditiile art. 6 pct. 6.1 litera f;
 6. f) prin predarea catre expeditor a contravalorii bunului ce face obiectul serviciului contra ramburs;
 7. g) prin predarea catre expeditor a dovezii privind livrarea catre destinatar a trimiterii postale care face obiectul serviciului confirmare de primire.
 • Legea aplicabila contractului este legea romana.

 

 1. Conditii de acceptare si predare a trimiterilor postale

4.1. Greutatile si dimensiunile maxime admise pentru trimiterile postale:

Greutatea maxima admisa pentru trimiterile postale este de 31 kg.

Dimensiunea cea mai mare admisa este de 200 cm.

Greutatea tarifara este cea mai mare dintre greutatea reala sau volumetrica la o trimitere postala, taxandu-se valoarea mai mare rotunjita la un kilogram intreg.

Greutatea volumetrica (in kg) a trimiterii se calculeaza dupa formula:

latime (in cm.) inmultit cu lungime (in cm.) inmultit cu inaltime (in cm.) totul impartit la 5000”. Dimensiunile maxime ale fiecarui colet din trimitere nu trebuie sa depaseasca:

 • 0,9 х 0,9 х 0,9 m pentru pachet
 • lungime pana la 3 m si diametru 0,2 m pentru trimiterile postale cu forma de rola sau cilindru.

Trimiteri postale cu dimensiuni care depasesc cele descrise pot fi preluate pentru furnizarea serviciului postal doar dupa verificarea prealabila a posibilitatii de preluare/manipulare/furnizare/ livrare a furnizorului. Aceasta depinde de felul trimiterii postale, adresa de preluare si adresa de livrare. Pretul pentru livrarea de astfel de trimiteri se negociaza suplimentar cu utilizatorul, in cazul in care nu este prevazut in Tarif inainte de preluarea trimiterii.

4.2. Modul de ambalare sau gradul de prelucrare a trimiterii postale:

Expeditorul va asigura ambalarea corespunzatoare, cu un invelis opac care sa nu permita vizualizarea continutului, a expedierilor inainte de preluarea acestora de catre TCE WORLDWIDE, in vederea evitarii deteriorarii sau distrugerii acestora si pentru a putea fi transportate si manipulate in conditiile normale stabilite de catre Furnizor. Expeditorul este in mod exclusiv responsabil pentru ambalarea corespunzatoare a expedierii si in consecinta singurul responsabil pentru viciile ascunse de ambalare care pot conduce la o deteriorare a continutului expedierii, TCE WORLDWIDE, fiind absolvit de orice responsabilitate cu privire la astfel de deteriorari.

Ambalajul si inchiderea trimiterilor trebuie sa fie adaptate volumului, greutatii si continutului acestora, astfel incat sa asigure protejarea acestora impotriva deteriorarii dar si a inviolabilitatii trimiterii postale.

Ambalajul trimiterilor postale nu trebui sa contina informatii ale unor expedieri anterioare (adrese, persoane, coduri postale, numere de telefon) sau coduri de bare sau puncte, de natura sa ingreuneze procesul de sortare, scanare si inregistrare a trimiterilor postale in facilitatile furnizorului.

4.3. Modul de completare a datelor de identificare si a adresei destinatarului/expeditorului

Pentru orice expediere, toate specificatiile cu privire la respectiva expediere cuprinse in scrisoarea de transport (awb) vor fi completate pe baza datelor furnizate de Expeditor. Scrisoarea de transport (awb) este document cu un numar unic, dupa modelul furnizorului, completat conform datelor furnizate de utilizator. Acest document poate sa fie pe suport de hartie sau in format electronic in sistemul informational al furnizorului. Numarul acestui document trebuie sa fie pus pe colet reprezentand element de identificare a trimiterii postale.

Semnarea de catre Expeditor a scrisorii de transport (awb) confirma specificatiile cuprinse inscrisoare de transport (awb) si atesta faptul ca Expeditorul isi asuma intreaga responsabilitate in cazul in care specificatiile sunt inexacte sau gresite etc. In toate cazurile in care legislatia o cere, Expeditorul va furniza catre TCE WORLDWIDE sau catre reprezentantii acestuia informatii corecte si complete referitoare la bunurile expediate. Deasemenea, expeditorul va pune la dispozitia TCE WORLDWIDE numele si adresa completa si corecta a destinatarului, mentionand, totodata, in cazul in care exista, numele si numarul de telefon al persoanei de contact si/sau al altei persoane autorizate sa ridice corespondenta in numele destinatarului. La trimiterile cu serviciul contra ramburs este obligatoriu sa fie completate si datele expeditorului conform cerintelor de mai sus, mentionand clar si valoarea rambursului care urmeaza a fi incasat de catre Furnizor.

Semnaturile pot fi:

 1. Semnatura autografa aplicata pe exemplarul de hartie al documentelor;
 2. Semnatura electronica, aplicata pe varianta electronica а documentelor, fara a fi necesara tiparirea acestora pe suport de hartie.

4.4. Numarul minim de trimiteri postale care pot face obiectul serviciului postal este 1 (unu), cu exceptia serviciului de publicitate prin posta unde numarul minim este de 500 de trimiteri.

4.5. Trimiteri postale ce pot fi refuzate la colectare

Sunt excluse de la colectare, sortare, transport si livrare: trimiterile postale constand in bunuri al caror transport este interzis prin dispozitiile legale in vigoare, fie chiar si numai pentru o portiune din parcurs, trimiterile postale al caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum si trimiterile postale constand in bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri daca se depun neambalate sau cu ambalaj care permite vizualizarea continutului, arme, munitii, stupefiante, substante toxice, inflamabile sau bunuri interzise prin lege, ori pentru al caror transport este nevoie de autorizari speciale.

 

4.6. Limita maxima a rambursului, respectiv a valorii declarate

 1. pentru serviciul Contra Ramburs limita maxima de acceptare la expediere a trimiterii postale este de 4.999 Ron.
 2. pentru serviciul valoare declarata, limita maxima de acceptare la expediere a trimiterii postale este de 20.000 Ron.

4.7. Moneda (admisa) in care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani in cazul serviciului Contra ramburs este RON.

4.8. Zona in care se desfasoara serviciile postale

TCE WORLDWIDE asigura livrarea trimiterilor postale pe intreg teritoriul Romaniei precum si in spatiul Intracomunitar prin intermediul sistemului propriu de distributie sau prin intermediul oricarei forme contractate de TCE WORLDWIDE SERVICES.

4.9. Dovada identitatii/calitatii de reprezentant al expeditorului/destinatarului a persoanei care depune/ridica trimiterea postala la punctul de acces/contact deservit de personal.

 • Dovada identitatii/calitatii de reprezentant al expeditorului care depune trimiterea postala la punctul de acces deservit de personal angajat sau contractat al Furnizorului este actul de identitate.
 • Dovada identitatii/calitatii de reprezentant al destinatarului care preia trimiterea postala de la punctul de contact deservit de personal de personal angajat sau contractat al Furnizorului este actul de identitate.

4.10. Modalitatile de plata a serviciului postal.

Preturile serviciilor postale prestate de catre Furnizor sunt stabilite de catre acesta in Tariful propriu sau vor fi agreate cu Expeditorul si mentionate expres in conditiile speciale ale contractului individual incheiat cu Expeditorul. Preturile stabilite in conditiile speciale ale contractului individual nu vor putea depasi nivelul celor indicate in Tariful propriu. Plata serviciilor postale efectuate de TCE WORLDWIDE se poate efectua atat de catre Expeditor cat si de catre Destinatar sau Tert in numerar sau prin transfer bancar, in conditiile si termenii stabiliti de Furnizor cu Utilizatorul.

Secretul trimiterilor postale este inviolabil, retinerea, deschiderea sau divulgarea continutului trimiterilor postale fiind permisa numai in conditiile legii.

4.11. TCE WORLDWIDE furnizează serviciul de trimitere recomandată ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.

Expeditorul poate solicita eliberarea dovezii privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar în termen de 9 luni de la data depunerii acesteia în rețeaua TCE WORLDWIDE Furnizorul are obligația de a transmite expeditorului dovada respectivă în termen de maxim 30 zile de la data solicitării, printr-o metodă agreată (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

4.12. TCE WORLDWIDE furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoare declarată de către expeditor, şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale.

Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, TCE WORLDWIDE având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 30 zile de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

 

 1. Conditii de calitate

TCE WORLDWIDE are obligatia de a respecta standardele de calitate prevazute de lege pentru serviciile din sfera serviciului pe care intentioneaza sa le presteze, in masura in care indeplinirea acestor obligatii nu este impiedicata de cazuri de forta majora, caz fortuit ori din vina Expeditorului si/sau Destinatarului. Astfel:

 • TCE WORLDWIDE are obligatia de a asigura livrarea la Destinatari in termenele prevazute pentru fiecare serviciu in parte.
 • TCE WORLDWIDE asigura livrarea expedierilor in conditii optime.
 • Standardele de calitate pentru serviciile postale avand ca obiect trimiteri postale interne si trimiteri postale intracomunitare se publica pe pagina de internet a Furnizorului.

5.1 Timpii de livrare

5.1.1 Pentru toate serviciile postale, mai putin serviciul Express:

 1. a) Pentru expedierile interne timpii de livrare sunt de:

– 1 zi lucratoare in aceeasi localitate;

– 2 zile lucratoare intre resedintele de judet si intrajudetean;

– 3 zile lucratoare intre oricare alte localitati;

 1. b) Pentru expedierile internationale timpii de livrare sunt de:

– 10 zile lucratoare pentru destinatiile intracomunitare;

5.1.2 In cazul serviciului Express se stabilesc urmatorii timpi de livrare:

 1. a) Pentru expedierile interne timpii de livrare sunt de:

– 12 ore in cadrul aceleiasi localitati;

– 24 de ore pentru livrarile intrajudetene sau intre resedintele de judet

– 36 de ore intre oricare alte doua localitati de pe teritoriul Romaniei.

Programul in care pot fi preluate trimiterile postale interne care fac obiectul serviciului Express, este de luni pana joi, între orele 8.00 şi 14.00.

 1. b) Pentru expedierile internationale, timpul cat trimiterea postala se afla pe teritoriul Romaniei, nu poate depasi limitele prevazute la 5.1.2 litera a).

In cazul expedierilor internationale, timpul cat trimiterea postala se afla in afara teritoriului Romaniei, nu poate depasi 120 ore.

In cazul depasirii acestor timpi de livrare, TCE WORLDWIDE raspunde fata de utilizator prin restituirea unui procent de 20% per fiecare 6 ore de intarziere.

5.1.3 Termenul de returnare catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterilor postale interne si internationale, care fac obiectul serviciului confirmare de primire este de 2 zile lucratoare de la data predarii trimiterii la destinatar.

5.1.4 Termenul de returnare catre expeditor a contravalorii trimiterilor postale interne si internationale, care fac obiectul serviciului Contra Ramburs, este de 5 zile lucratoare de la data predarii trimiterii postale la destinatar.

5.2. Raspunderea furnizorului

5.2.1. TCE WORLDWIDE raspunde pentru expedierile trimise prin serviciile indicate la art. 2.1. In cazul in care livrarile nu sunt facute in termenul declarat, din cauze imputabile lui, TCE WORLDWIDE va despagubi clientul prin returnarea tarifului incasat sau livrarea gratuita a trimiterii, dupa caz. Furnizorul nu-si asuma raspunderea cu privire la livrarile efectuate cu intarziere din cauze neimputabile Furnizorului sau datorita aparitiei unor cazuri de forta majora, cazuri fortuite etc.

TCE WORLDWIDE va raspunde fata de Expeditor, in legatura cu expedierile acestuia, cu exceptiile indicate mai sus, dupa cum urmeaza:

 1. a) in caz de pierdere, furt sau distrugere totala:

1.cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoaredeclarata, inclusiv daca respectiva trimitere postala face sau nu face obiectul unui serviciu contra ramburs;

2.cu valoarea rambursului, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu contra ramburs fara valoaredeclarata;

3.cu suma reprezentand de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu detrimitere cu valoare declarata sau unui serviciu contra ramburs;

 1. b) in caz de pierdere ori distrugere partiala sau deteriorare:

1.cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata ori cu cota-parte corespunzatoare greutatii lipsadin valoarea declarata, pentru trimiterile postale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;

2.cu suma reprezentand de 5 ori tariful serviciului, in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare atrimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;

 1. c) in cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, furnizorul de servicii postale raspunde cu intreaga valoare a rambursului pentru situatia in care nu a restituit expeditorului intreaga valoare a acestuia sau cu diferenta corespunzatoare pana la valoarea integrala a acestuia, in cazul in care rambursul a fost incasat partial de la destinatar.

La sumele prevazute la punctul 5.2.1. lit. a) si b) se adauga dobanda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile sau, dupa caz, al introducerii cererii de chemare in judecata, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.

In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.

In afara despagubirilor prevazute la punctul 5.2.1. lit. a), se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii postale.

In cazul neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard.

In cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrate, confirmata in scris de catre destinatar, furnizorul de serviciu postal are obligatia intocmirii si punerii la dispozitia expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare.

5.2.2. Furnizorul de servicii postale este exonerat de raspundere in urmatoarele situatii:

 • paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
 • trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale;
 • paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.

5.2.3. TCE WORLDWIDE raspunde pentru trimiterile postale internationale in conformitate cu prevederile acordurilor internationale din domeniul postal la care Romania este parte, exceptie facand cazurile in care nu exista astfel de acorduri internationale, situatie in care va raspunde corespunzator legislatiei nationale aplicabila trimiterilor postale interne.

 

 1. Predarea trimiterilor postale. Termeni de pastrare a trimiterilor postale.

6.1. Predarea trimiterilor postale se realizeaza in modurile prevazute de legislatia aplicabila, cu urmatoarele precizari:

 1. a) partile sunt de acord ca acestea vor fi inmanate destinatarului personal la adresa acestuia sau in unul din punctele de contact ale furnizorului, in situatia in care acest lucru nu este posibil, unei persoane autorizate sa primeasca trimiterea postala. Livrarea catre persoana autorizata va fi mentionata in scrisoarea de transport (awb);
 2. b) daca destinatarul refuza sa primeasca trimiterea si/sau sa semneze de primire, aceasta circumstanta va fi indicata de catre Furnizor in scrisoarea de transport (awb);

6.2. Cu exceptia serviciului Express si a serviciului Livrare speciala, in cazul ca trimiterea postala nu poate fi predata destinatarului, acesta va fi avizat, iar trimiterea postala in cauza va fi pastrata la punctul de contact al Furnizorului, in vederea predarii catre destinatar, pentru o perioada de 7 zile de la data avizarii. Orice trimitere care nu poate fi predata destinatarului din una dintre cauzele prevazute de lege, va fi returnata la adresa expeditorului, pe cheltuiala acestuia, in termen de 30 zile de la data expirarii perioadei avizate sau a incercarii de livrare, dupa caz.

6.3. Dupa expirarea unui termen de 9 luni de la data depunerii trimiterii postale si care reprezinta termenul de pastrare al trimiterilor postale care nu au putut fi predate destinatarului si nici returnate Expeditorului, trimiterile postale nerevendicate trec din proprietatea Expeditorului in proprietatea Furnizorului. Furnizorul are dreptul de a stabili tarife suplimentare pentru pastrarea trimiterii postale la dispozitia Expeditorului sau Destinatarului in punctele sale de acces, cu exceptia perioadei avizate. Dupa expirarea termenului de pastrare, Furnizorul va putea, de asemenea, sa distruga trimiterea postala, cu informarea prealabila a Expeditorului, daca aceasta este posibila. Furnizorul va intocmi un proces verbal de distrugere a bunurilor care va fi pus la dispozitia expeditorului la cerere, reprezentand descarcarea din gestiunea Furnizorului a trimiterii postale;

6.4. Furnizorul are dreptul de a refuza predarea catre Destinatar a trimiterii postale in cazurile prevazute de legislatia aplicabila si/sau in deciziile autoritatilor de monitorizare competente. Raspunderea pentru continutul expedierii depuse inchise revine numai Expeditorului, in conditiile prevazute de lege;

6.5. Furnizorul poate distruge trimiterea postala care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale, cu informarea expeditorului, daca aceasta este posibila. In acest caz contractul inceteaza prin denuntare unilaterala de catre furnizor. Sarcina probei revine furnizorului.

 

 1. Mecanismul de solutionare a reclamatiilor

7.1. Reclamatia poate fi introdusa atat de Expeditor, cat si de catre Destinatar.

Reclamatia se va putea depune personal sau transmite prin posta, cu confirmare de primire, la oricare din sediile TCE WORLDWIDE, prin e-mail la adresa suport@tceholding.ro sau telefonic la numarul +4031 425 4851 , cu privire la serviciile postale prestate de Furnizor. Reclamantului i se comunica numarul sub care a fost inregistrata Reclamatia prin aceeasi modalitate prin care a fost transmisa de catre utilizator sau prin modalitatea solicitata in mod expres de acesta in cuprinsul reclamatiei, de exemplu: prin inmanarea numarului de inregistrare, in cazul in care reclamatia a fost depusa personal, prin semnarea confirmarii de primire, in cazul reclamatiei printr-un serviciu postal cu confirmare de primire sau prin comunicarea numarului de inregistrare prin sms/e-mail catre numarul de telefon/adresa de e-mail de la care s-a primit reclamatia.

In cazul reclamatiei depuse personal, se va proceda dupa cum urmeaza:

 1. in cazul in care este persoana fizica, reclamatia va fi depusa personal de catre utilizator sau de o alta persoana imputernicita in mod expres de utilizator;
 2. in cazul unei persoane juridice, de catre reprezentantul legal al respectivei persoane juridice ori de catre alta persoana imputernicita expres in acest sens de catre reprezentantul legal.

In acest caz se va comunica Reclamantului numarul de inregistrare al Reclamatiei pe loc.

Reclamatiile se fac individual, pentru fiecare trimitere postala in parte, nu cumulat, pe numar de colete, chiar daca acestea apartin aceluiasi utilizator.

Reclamatiile trebuie sa indice adresa postala fizica sau email-ul la care petentul doreste sa ii fie transmis raspunsul TCE WORLDWIDE, intrucat TCE WORLDWIDE va raspunde reclamatiei depuse de utilizator, in scris, la adresa fizica sau email-ul mentionat de acesta in reclamatie.

 

7.2. Termenul de introducere a reclamatiei. Termenul de solutionare a reclamatiei.

7.2.1 Termenul de depunere a reclamatiei este de 6 (sase) luni de la data depunerii expedierii.

Pentru orice reclamatie depusa de catre Expeditor sau Destinatar se va intocmi o comisie formata din 2 membri, care va analiza dovezile depuse de Expeditor sau Destinatar. Sunt acceptate ca dovezi: copii ale inscrisurilor insusite prin semnatura atat de catre Furnizor cat si de Utilizator, procese verbale de predare-primire incheiate intre TCE WORLDWIDE, funizorii sau subcontractorii acestuia si Expeditor sau Destinatar, precum si orice alte dovezi care vor fi apreciate de catre Comisie ca pot conduce la rezolvarea reclamatiei.

7.2.2 Termenul de solutionare a oricarei reclamatii este de maxim 3(trei) luni de la data depunerii reclamatiei.

In cazul in care o reclamatie este considerata intemeiata, termenul in care poate fi rambursat sau compensat un prejudiciu este de maxim 35 de zile pentru serviciile postale incluse in sfera serviciului universal, respectiv de maxim 75 de zile pentru serviciile postale neincluse in sfera serviciului universal, termen calculat de la data solutionarii reclamatiei, fara a se depasi insa termenul de 3 luni mentionat mai sus.

 

Plata prejudiciului se poate face numerar la sediul TCE WORLDWIDE sau prin transfer bancar in contul utilizatorului indreptatit, in functie de preferinta acestuia.

Furnizorul de servicii postale care a preluat trimiterea postala raspunde fata de utilizator pentru paguba pricinuita, daca aceste imprejurari au survenit intre momentul depunerii trimiterii si momentul livrarii la Destinatar.

 

TCE WORLDWIDE SERVICES SRL

Administrator -Fecioru Flavian Mihai                                                        Bucuresti – Romania 2024

 

Puteti consulta aici varianta in limba engleza a Conditiilor Generale privind furnizarea serviciilor postale TCE 

 
×
CONDITII SI LIMITE DE DIMENSIUNI SI GREUTATE CURIERAT

 

RECOMANDARI AMBALARE MARFURI CURIERAT NATIONAL INTERNATIONAL

Articolele(plic, colet, palet) acceptate la transport sunt definite mai jos, in functie de greutate si dimensiuni.

Conditii de acceptare:
PLIC
Dimensiunile maxime acceptate pentru un plic sunt:
L x l x H: 34x45x3 cm
Greutate: 300gr.

COLET
Dimensiunile maxime acceptate pentru un plic sunt:
L x l x H: 90x90x90 cm
Greutate: 30.0 kg.

PALET
Dimensiunile maxime acceptate pentru un plic sunt:
L x l x H: 80x120x170 cm(inclusiv suportul)
Greutate: 1000.0 kg.

Informatii importante pentru tarifare/facturare:

TCE a stabilit tarife pentru fiecare tip de expediere(plic, colet, palet) in functie de greutate, comunicate pe site lunar printr-un tarifar intern actualizat catre fiecare platforma si catre fiecare curier.

TCE va factura catre client maximul dintre greutatea fizica, greutatea volumetrica si greutatea liniara.

Greutatea fizica se determina prin cantarire.
Greutatea volumetrica se determina cu formula (L x l x H)/6000, cu L, l, H exprimate in cm.
Greutatea liniara se determina conform celor de mai jos:
Plic:
Facturarea pentru articolele expediate tip plic se face in functie de greutate.
Colet:
Pentru colete cu o latura mai mare de 1.1m sau dimensiuni mai mari decat cele mentionate la conditii de acceptare, se aplica greutatea liniara determinata astfel:
a) Pentru colete cu o latura in intervalul 1.50-3.50m se echivaleaza la greutatea reala +50 kg
b) Pentru colete cu o latura in intervalul 3.51-4.50m se echivaleaza la greutatea reala +100 kg
c) Pentru colete cu o latura in intervalul 4.51-5.50m se echivaleaza la greutatea reala +200 kg
d) Pentru colete cu o latura in intervalul 5.51-6.00m se echivaleaza la greutatea reala +300 kg

Pentru colete cu dimensiuni >3.0 m este necesar acordul TCE.

Palet:
Pentru paleti cu dimeniuni mai mari de 80x120x170cm(inclusiv suportul) si/sau 600kg se echivaleaza la multiplu de europalet.
Numarul de echivalent europalet se determina cu formula de conversie:
1 EP = 600kg=0.93mp=1.63mc.

Pentru paleti cu inaltime mai mare de 170cm si/sau dimensiuni mai mari de 120x240x170 cm(inclusiv suportul) si 1000 kg este necesar acordul TCE.

Articolele de mai sus sunt interzise la transport prin TCE. Pentru informatii detaliate, parcurgeti lista completa de mai jos!

poza_marfuri_periculoasemarfuri-periculoase-p2

RECOMANDARI AMBALARE MARFURI PALETIZATE

Ambalarea marfurilor in saci

1.R Utilizare palet conform standard EURO, fara urme de deteriorare.
2.O Un distantier de carton intre palet si randul de saci de jos pentru a impiedica deformarea prin placi si gaurirea cu furci a sacilor.
3.O Sacii se vor aseza pe palet, fara ca acestia sa depaseasca marginile paletului.
4.O Carton gros, minim 15”(60cm) infasurat in jurul paletului din varful bazei, pentru a asigura extra protectie impotriva loviturilor
5.O paletul trebuie sa fie complet si strans impachetat in vid
6.O Sacii trebuie sa fie „Stivuiti sub forma de Caramida” in straturi pentru a asigura stabilirea
7.O Infoliere adecvata(cu minim 5 straturi folie strech sau folie termica) ancorata de baza paletului, pentru a suporta manipularile succesive din fluxul operational preluare/livrare.
8.R Pe „paletii mai inalti”, distantiere de carton intre straturi la fiecare jumatate de metru asigura extra stabilitate
9.R Un strat de carton deasupra paletului ofera extra protectie in cazul suprapozarii
10.O Aplicare banda scotch personalizat, in cruce, de la baza paletului si pe toata suprafata acestuia
11.O Etichetare cu datele complete ale expeditorului si destinatarului la nivel de palet.

Ambalarea margurilor generale

1.O Utilizare palet conform standard EURO, fara urme de deteriorare.
2.O Un distantier de carton intre paler si randul de marfuri penteu a impiedica deformarea prin placi si gaurirea cu furnix a produselor
3.O Marfa se va aseza pe palet, fara ca aceasta se depaseasca marginile paletului
4.O Paletul trebuie sa fie complet si strans impachetat in vid
5.O Marfurile se vor dispune corespunzator in ca de mixare produse sau suprapozare, pentru a garanta integritatea continutului unui palet, in special a randurilor de jos si pentru a evita deformarea acestora.
6.R Infolierea adecvata(cu minim 5 straturi folie strech sau folie termica) ancorata la baza paletului, pentru a suporta manipularile succesive din fluxul operational preluare/livrare
7.R Un strat de carton deasupra paletului ofera extra protectie in cazul suprapozarii
8.O Aplicare banda scotch personalizat, in cruce, de la baza paletului si pe toata suprafata acestuia
9.O Etichetare cu date complete ale expeditorului si destinatarului la nivel de palet.

CODURI
O OBLIGATORIU
R IMPACHETARE SUPLIMENTARA RECOMNADATA

Sfaturi utile pentru ambalarea expedierilor

Protectia coletelor dvs. este importanta, motiv pentru care va recomandam sa respectati informatiile de mai jos privind sistemul de ambalare:
Alegeti dimensiunea ambalajului in functie de continutul acestuia
Folositi materiale de calitate pentru ambalarea expedierilor dvs. adaptate la continutul si dimensiunile expedierii.
Utilizati material protector pentru articolele de valoare
Asigurati cutiile prin curele si folositi materiale izolant, pentru a impiedica miscarea continutului.
Depozitati substantele lichide in recipiente etanse, rezistente.
Utilizati eticheta „Sageata in sus” pentru articolele care nu sunt solide.
Cand refolositi un ambalaj, indepartati toate etichetele si abtibildurile si asigurati-va ca ambalajul respectiv este in stare buna
Ambalati marfurile corespunzator continutului.
Folositi ambalaje triunghiulare pentru planuri, harti, schite.
Ambalati obiectele mici in plicuri specifice.
Folositi ambalajul intern pentru protejarea expedieri: materiale de amortizare si folii, tampoane, rulouri de amortizare.
Alegeti pentru ambalajul extern: plicuri, saci, cutii, benzi adezive, tuburi, curele, folie de ambalaj.
Ambalarea expedierilor este in sercina expeditorului si in acest sens va recomandam sa folositi ambalaje specifice pentru fiecare tip de produse:

Tip produs

Ambalare necesara

Bauturi/lichide imbuteliate in sticle

Ambalaj de lemn, umplut cu polistiren sau material protector

Sticla

Ambalaj din lemn sau carton presat, umplut cu polistiren sau material protector

Lucrari de arta(tablouri, gravuri)

Ambalaj de lemn

Instrumente muzicale

Ambalaj de lemn

Filme

Ambalaj de carton

Echipament electronic

Ambalaj de lemn, umplut cu polistiren sau material protector

Marfuri casante

Ambalaj de lemn, umplut cu polistiren sau material protector sau orice ambalaj care asigura rigidizarea

Dischete, benzi, CD-uri

Ambalaj de carton sau plastic

×

 

Servicii de livrare in Romania si strainatate

pentru trimiteri ale magazinelor online

romanian courier

livrari plicuri si colete national si international cu ramburs 

Serviciile de livrare TCE sunt dedicate segmentului B2C, oferind optiuni care poate ajuta la dezvoltarea magazinelor online. Din acest motiv, serviciile TCE sunt create pentru a satisface cele mai înalte cerințe, dar mai ales încercăm să oferim soluții complete pentru toate nevoile unui magazin online care dorește să livreze în România sau Europa.

DESPRE CURIER NATIONAL


CURIERAT IEFTIN NATIONAL ROMANIA

livrare plic colet cu ramburs ieftin | transfer imediat ramburs | livrare din sediu | fara taxare zone exterioare

Pentru livrari  ale magazinelor online (colete si paleti), intelegem ca singura solutie este un pret mic de livrare, serviciu cu ramburs si flexibiltate maxima in relatia cu destinatarul. Din acest motiv Curier National  este special conceput pentru nevoile magazinelor online oferind toate aceste avantaje.

Solicita Oferta PersonalizataCURIERAT IEFTIN RAMBURS EUROPA

livrare cu ramburs oriunde in Europa | transfer imediat ramburs | fara taxare zone exterioare

din acest motiv va punem la dispozitie un serviciu curierat international cu ramburs catre toate destinatiile europene la preturi excelente

cu tarife incepand cu 3.5 eur/ colet, livram expeditiile dumneavoastra in Germania, Ungaria, Franta, Anglia, Polonia, Italia, Bulgaria, Spania precum si celelalte destinatii din EUROPA

Solicita Oferta PersonalizataTRIMITE ECONOMIC ORIUNDE IN LUME 

livrare plic colet economic international | trimiteri door to door cu track and trace | trimite international fara vama 

gasiti aici o oferta imbatabila de pret pentru livrari pe cale postala fara vama oriunde pe glob

livrarile in Romania la 0.50 eur sau in America incepand de la 5 eur/livrare sunt tarife pe care piata de curierat nu le poate asigura, asa ca atunci cand afacerea ta are nevoie de un pret excelent, reteaua postala nationala si internationala este solutia.

 

Solicita Oferta Personalizata


Pentru detalii consultati pagina sau contactati un operator TCE 


suport@tceholding.ro
 
×

TCE API CONNECT

TCE HOLDING LOGISTIC GROUP-01-01

TCE Worldwide Web Services API
http://tceorder.ro/api/openapi.json
The latest version of this API can be found and tested at http://tceorder.ro/api

This API implements a standard REST architecture.
The authentication method is HTTP Basic access.
Is is recommended to request a separate username/password for automated integrations than the ones used to access the web
user interface.

×
ZONA ACOPERIRE CURIERAT FARA TAXE SUPLIMENTARE

Descarca lista localitatilor acoperite de reteaua TCE in Romania fara taxe suplimentare

Stimate client,
Expedierile dumnevoastra parcurg de la origine la livrare o retea sigura, cu cea mai mare acoperire din Romania.
Siguranta si increderea de care au nevoie afacerile dumneavoasta sunt asigurate de acest proces de calitate,
monitorizare permanenta, transparenta si siguranta.
Oferim clientilor nostrii cea mai extinsa arie de acoperire, 6.190 localitati de pe teritoriul Romaniei in care efectuam
livrari fara taxe de km suplimentari. Asiguram un timp de tranzit de 24 de ore pentru intreg teritoriul Romaniei.
Mai jos gasiti lista completa a acestor 6190 localitati.
Serviciul economic TCE – NATIONAL sau INTERNATIONAL cu livrare din usa în usa în cel mai scurt timp, rutier
posibil, va asigura deasemeni acoperirea completa a Romaniei si a tarilor Uniunii Europene.
Serviciul nostru asigura :
Acoperire completa a Romaniei si Europei continentale.
Serviciul este realizat prin parteneriat liderii pietei de curierat pe segmentul expedierilor express din fiecare tara de
origine sau destinatie din Europa.
Greutati admise de pana la 70 kg / piesa.
Urmarirea în timp real a stadiului expedierii
Colectare ramburs si transfer rapid in contul clientului
Asigurare suplimentara a marfii
Avizare client prin sms si email
Customer service dedicat
Plasare online de comenzi 

 

Descarca lista localitatilor acoperite de reteaua TCE in Romania fara taxe suplimentare (format tabel)

Descarca lista coduri postale din Romania, Ungaria si Bulgaria  (format tabel)

Descarca lista oficiilor TCE partener din Romania (format tabel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
×

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Scopul Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal: 1.1. Prin prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, societatea TCE WORLDWIDE SERVICES SRL, societate cu sediul in str. Drumu Sabareni 24-26,Bucuresti, Romania, prin reprezentantii sai legali, are ca scop sa aduca la cunostinta clientilor sai faptul ca activitatea desfasurata in baza Codului CAEN 5320 “Alte activitati postale si de curier” se desfasoara in conformitate cu cerintele Regulamentului UE 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (modificata si completata). 1.2. Societatea TCE WORLDWIDE SERVICES SRL administreaza datele cu caracter personal furnizate de clientii sai (denumite si “persoane vizate”) in conditii de deplina siguranta si numai pentru scopurile specificate.
 2. Categoriile de date cu caracter personal pe care societatea TCE WORLDWIDE le prelucreaza: 2.1. Pentru realizarea activitatii specifice obiectului sau de activitate si pentru prestarea serviciilor oferite de catre societatea TCE Worldwide Services SRL prin intermediul site-ul www.tceholding.ro, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), telefon, fax, e-mail, data si locul nasterii, sex, semnatura, informatii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului site-ului (locatia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informatii in legatura cu intervalul orar precum si data la care a fost folosit site-ul), informatii care rezulta din Politica de utilizare a cookies-urilor. 2.2. Pentru desfasurarea activitatii de vanzari de servicii de posta si curierat, pentru administrarea conturilor aferente clientilor TCE Worldwide Services SRL, pentru transmiterea de informatii si de solutionare de reclamatii formulate de client, pentru desfasurarea de activitati de cercetare si/sau efectuarea de studii de piata sau de statistica, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), cod numeric personal, e-mail, telefon, fax, adrese de livrare la destinatie a expedierilor clientilor. 2.3. Pentru desfasurarea activitatii de reclama, marketing si publicitate, a activitati de promovare a serviciilor furnizate de TCE WORLDWIDE SERVICES SRL, de desfasurarea a companiilor promotionale, de transmiterea de buletine informative si newslettere, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorilor si clientilor TCE WORLDWIDE SERVICES SRL, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, data si locul nasterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta), obisnuinte, preferinte, comportament comercial. De asemenea, in cadrul campaniilor promotionale, pentru identificarea castigatorilor, TCE WORLDWIDE SERVICES SRL prelucreaza date cu caracter personal constand in codul numeric personal si seria si numarul actului de identitate. 2.4. Pentru desfasurarea activitatii de relationare si informare a clientilor cu privire la evaluarea serviciilor oferite de TCE WORLDWIDE SERVICES SRL, precum si pentru activitatea desfasurata in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor oferite si furnizate, activitate desfasurata prin intermediul Departamentului de Relatii cu Clientii si/sau a Departamentului Comercial, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, data si locul nasterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta), voce, obisnuinte, preferinte, comportament, precum si alte date care pot rezulta din evaluarea de catre client a serviciilor oferite. 2.5. De asemenea, societatea TCE WORLDWIDE SERVICES SRL prelucreaza date personale in legatura cu activitatile prezentate mai sus, in scopul arhivarii (pentru mentinerea evidentelor legate de activitatile desfasurate, in conformitate cu cerintele legale), in scop probatoriu (pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi in conformitate cu dispozitiile legale), precum si pentru administrarea si monitorizarea contractelor incheiate cu clientii sai. 2.6. Datele cu caracter personal cu regim special de protectie, respectiv codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, vor fi colectate si prelucrate doar in concordanta cu dispozitiile legale si doar in conditii limitative. 2.7. In cazul unor categorii de date, precum nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), telefon, fax, e-mail, furnizarea acestora este este obligatorie pentru intocmirea documentelor de transport aferente serviciilor comandate societatii TCE WORLDWIDE SERVICES SRL, pentru avizarea clientului in conformitate cu legislatia specifica activitatii de posta si curierat, consecintele refuzului de a le furniza determinand imposibilitatea societatii noaste de a efectua serviciile solicitate. 2.8. De asemenea, TCE WORLDWIDE (prin intermediul Departamentului de Resurse Umane) prelucreaza date personale in cazul in care selecteaza si recruteaza persoane fizice care candideaza aplicand la un job disponibil in TCE WORLDWIDE;

in acest sens, TCE WORLDWIDE va colecta numele si prenumele candidatului, adresa de e-mail, numarul de telefon, informatii privind angajatorul (-ii) precedenti, precum si detalii privind fisa (-ele) de post precedente. Candidatii care aplica sunt raspunzatori de corectitudinea datelor trecute in CV/resume. In cazul in care un candidat viziteaza site-ul www.tceholding.ro, chiar daca acesta nu aplica la un job, este posibil ca TCE Worldwide Services SRL colecteze adresa de IP si informatii despre sistemul de operare a computerului utilizat de candidat la momentul accesarii site-ului, browser-ul folosit, versiunea aplicatiei, setarile de limba, paginile web accesate de candidat. In situatia in care un candidat foloseste un telefon mobil, TCE WORLDWIDE poate colecta date care identifica aparatul folosit, setarile specifice, caracteristicile aparatului. Cand un candidat aplica la un job in cadrul companiei, TCE WORLDWIDE colecteaza informatii cu privire la website-urile de pe care a fost efectuata aplicarea, precum si mijloacele utilizate pentru efectuarea aplicatiei.

 1. Scopurile colectarii si prelucrarii datele cu caracter personal 3.1. TCE WORLDWIDE SERVICES SRL colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale clientilor sai pentru urmatoarele scopuri de prelucrare: a) realizarea serviciilor furnizate de TCE WORLDWIDE SERVICES SRL, implicit prin intermediul site-ul www.tceholding.ro, precum si administrarea acestor servicii; b) desfasurarea de activitati comerciale de vanzare de servicii de posta si curierat, administrarea conturilor clientilor, efectuarea de cercetari si studii de piata, efectuarea de statistici; c) desfasurarea activitatii de reclama, marketing si publicitate cu privire la serviciile oferite de TCE WORLDWIDE SERVICES SRL, desfasurarea de campanii promotionale, de transmiterea de buletine informative si newsletter, desfasurarea activitatii de urmarire si de monitorizare a vanzarilor de servicii de posta si curierat; d) desfasurarea de activitati de relatinare cu clientii, de informare a clientilor cu privire la serviciile oferite si efectuate, inregistrarea si solutiionarea de reclamatii, imbunatatirea calitatii serviciilor; e) In scop probatoriu, in legatura cu activitatile de mai sus si cu activitatea de arhivare, asa cum aceasta a fost prezentata la Art.2.5. f) recrutarea candidatilor care transmit CV-uri/resume-uri prin intermediul paginii “Cariere” din website- ul www.tceholding.ro (https://www.tceholding.ro/cariere/locuri-de-munca/#latest) sau pe orice alt mijloc de comunicare (corespodenta simpla, email, personal, site-uri de recrutare, in atentia Departamentului de Resurse Umane sau in atentia altui department TCE WORLDWIDE), in vederea derularii procesului de selectie – recrutare.
 2. Destinatarii datelor cu caracter personal 4.1. . TCE WORLDWIDE SERVICES SRL poate dezvalui datele cu caracter personal urmatoarelor categorii de destinatari: a) subcontractorilor si agentilor TCE WORLDWIDE SERVICES SRL (prestatori de servicii de posta si curierat care desfasoara activitati in numele TCE WORLDWIDE SERVICES SRL, in baza contractelor incheiate cu societatea TCE WORLDWIDE SERVICES SRL), cu respectarea acestora a confidentialitatii, acestia garantand ca datele cu character personal prelucrate sunt pastrate in siguranta, iar furnizarea acestora se realizeaza doar in conformitate cu legislatia aplicabila, in vigoare; b) prestatori/furnizori de servicii (de marketing, bancare, alte servicii), precum si alti destinatari (Politie, instante de judecata, Parchet, autoritati, alte organe ale Statului), care au rolul de a asista TCE WORLDWIDE SERVICES SRL in prelucrarea de date personale, in calitate de Imputerniciti, asistare care se realizeaza doar in limitele dispozitiior legale aplicabile si/sau ca urmare a existentei unor cereri in mod expres formulate cu privire la datele personale prelucrate. c) Angajatilor departamentului Resurse Umane si managerilor departamentelor pentru care candidatii transmit CV- uri/resume-uri prin intermediul site-ul www.tceholding.ro (https://www.tceholding.ro/cariere/locuri-de- munca/#latest) sau pe orice alt mijloc de comunicare (corespodenta simpla, email, personal, site-uri de recrutare, in atentia Departamentului de Resurse Umane sau in atentia altui department TCE WORLDWIDE).
 3. Prevederi speciale legate de minori 5.1. In activitatea desfasurata, TCE WORLDWIDE SERVICES SRL nu are ca scop direct prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. In acest sens, TCE WORLDWIDE SERVICES SRL acorda o atentie deosebita acetor date, asigurandu-se ca orice prelucrare

a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza doar in conformitate cu prevederile legale si doar inn cazuri strict si limitativ determinate. In acest sens, TCE WORLDWIDE SERVICES SRL:

– nu efectueaza activitati de marketing direct fata de minori; – nu permite minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani sa comande si sa solicite efectuarea de servicii de posta

si curierat; – nu permite minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani sa participe la concursuri sau campanii, decat daca aceasta se realizeaza prin intermediul reprezentantul legal sau tutorele minorului, actionand in numele acestuia; – permite comadarea si achizitionarea de servicii, doar prin acordul primit expres din partea reprezentantului sau

legal sau al tutorelui sau; 5.2. Orice persoana care furnizeaza date personale prin intermediul site-ului www.tceholding.ro garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.

 1. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal 6.1. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal va fi determinata de momentul exercitarii dreptului la opozitie a persoanei vizate, in conformitate cu prevederile Art.15/ Alin.2 din Regulamentul UE 679/2016. 6.2. . TCE WORLDWIDE SERVICES SRL poate stoca date cu caracter personal pe durata determinate de lege, in scop probatoriu si de arhivare, precum si pentru realizarea de activitate de statistica, efectuarea de cercetare si studii de piata, administrarea conturilor clientilor. 6.3. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal ale candidatilor selectionati si recrutati de TCE WORLDWIDE este de maxim 1 (un) an calculat de la data la care TCE WORLDWIDE a intrat in posesia CV-ului/resume-ului, perioada apreciata ca fiind necesara pentru furnizarea in atentia candidatului a serviciilor de recrutare solicitate.
 2. Drepturile persoanei vizate, potrivit Regulamentului 679/2016

7.1. Prin citirea prezentei Politici de prelucrarea a datelor si prin bifarea aferenta a casutelor puse la dispozitia clientilor in acest sens, acestia iau la la cunostinta de faptul ca societatea TCE WORLDWIDE SERVICES SRL garantate acestora drepturile prevazute de Regulamentul 679/2016 conform articolelor 15- 22, respectiv:

7.2. Toate aceste drepturi pot fi exercitate prin e-mail la dpo@tceholding.ro sau printr-o cerere scrisa, semnata si datata, de către persoana vizata transmisa la sediul social al parții care va acționa ca primitor al datelor de la cealaltă parte contractanta si operator de date cu caracter personal. Pe plicul in care va vi trimisa cererea se va trece mențiunea in atenția GDPR – DPO. Partea căreia i se va adresa solicitarea va răspunde acestei solicitări in termen de 30 de zile in condițiile prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor. 7.2. Persoana vizata isi poate exercita oricare dintre aceste drepturi si prin trimiterea unei notificari pe adresa societatii TCE WORLDWIDE SERVICES SRL sau prin accesarea formularului de contact de pe site-ul www.tceholding.ro. 7.3. Persoana vizata poate sa se opuna oricand si fara nicio justificare, prelucrarii datelor cu caracter personal in scop de marketing direct, prin trasmiterea unei solicitari pe adresa societatii TCE WORLDWIDE SERVICES SRL sau prin accesarea formularului de contact de pe site-ul www.tceholding.ro.

7.4. La finalizarea operatiunilor de prelucrare al datelor cu caracter personale, datele inregistrate vor putea fi transferate, integral ori partial, oricarei alte persoane juridice, care are obligatia de respectare a legislatiei speciale in vigoare, in conditiile in care acestea vor fi folosite In scopuri similare cu cele prevazute in prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal. 7.5. In cazul candidatilor selectati si/sau recrutati de catre TCE WORLDWIDE: pentru a revizui, bloca sau sterge datele personale pe care TCE WORLDWIDE le-a colectat, candidatul interesat trebuie sa trimita o solicitare in acest sens, pe email, in atentia cariere@tceholding.ro, cu solicitarea de a efectua in subiectul emailului mentiunea: „Cerere informatii personale”. TCE WORLDWIDE va raspunde acestei solicitari in termenul legal de 15 zile, dupa verificarea prealabila a identitatii candidatului care efectueaza solicitarea. De asemenea, daca datele personale colectate de TCE WORLDWIDE sunt incorecte, acestea vor fi actualizate la cererea expresa a candidatului. 7.6. In cazul in care o persoana vizata s-a abonat la newsletter-urile TCE WORLDWIDE, acesta se poate dezabona oricând dand clic pe link-ul “Dezabonare” inclus in fiecare newsletter.

TCE HOLDING LOGISTIC GROUP-01-01

×
Autorizari si nivel de calitate Curier TCE

CALITATE

Un inalt nivel de calitate precum si certificarile obtinute ne pozitioneaza printre liderii pietii logistice!

ISO-OHSAS

AUTORIZARI CASA EXPEDITII

AUTORIZARI ANCOMCALITATE

sigle_certificari

×
Tarifele Curierat National si International

 

Tarifele serviciului de curierat TCE National si international, sunt structurate pe baza originii si destinatiei expedieriilor Dumneavoastra dar si in baza volumului expediat (in cazul serviciul ECOMMERCE INTERNATIONAL).

 

TARIFE CURIERAT NATIONAL 

Plicuri documente  RON                         12.0
Colete  0,1 – 1 kg  RON                         12.0
1,1 – 2 kg  RON                         13.2
2,1 – 3 kg   RON                         14.4
3,1 – 4 kg  RON                         15.6
4,1 – 5 kg   RON                         16.8
5.1 – 6 kg  RON                         18.0
6,1 – 7 kg  RON                         19.2
7,1 – 8 kg   RON                         20.4
8,1 – 9 kg  RON                         21.6
9,1 – 10 kg   RON                         22.8
10,1 – 11 kg  RON                         24.0
11,1 – 12 kg   RON                         25.2
12.1 – 13 kg  RON                         26.4
13,1 – 14 kg  RON                         27.6
14,1 -15 kg   RON                         28.8
15,1 – 16 kg  RON                         30.0
16,1 – 17 kg   RON                         31.2
17,1 – 18 kg  RON                         32.4
18,1 – 19 kg   RON                         33.6
19,1 – 20 kg  RON                         34.8
20,1 – 25 kg  RON                         40.8
25,1 – 30 kg   RON                         46.8
30.1 – 35 kg  RON                         52.8
35,1 – 40 kg  RON                         58.8
40,1 – 45 kg   RON                         64.8
45,1 – 50 kg  RON                         70.8
50,1 – 55 kg   RON                         76.8
55,1 – 60 kg  RON                         82.8
60,1 – 65 kg   RON                         88.8
65,1 – 70 kg  RON                         94.8
kilogram aditional  RON                           1.2

 

Valoare declarata expediere
1.0%
Serviciul ramburs in cont colector
 RON                    5.5
Verificare continut expediere
 RON                    4.0
Livrare Sambata
+ 50% din valoare
*Livrarea/Preluare din zona exterioara
 Gratuit 

 

Limitari  Expediere Colete National

 
PLIC max. 300 grame
COLET  max. 31 kg 
PALET  120x80x100 cm 
Greutate Volumetrica colete  (L x l x h)/5000 

tarifele sunt exprimate in RON fara TVA

 


TARIFE CURIERAT ECOMMERCE INTERNATIONAL

Origine -Romania Ungaria Bulgaria Slovacia Cehia Polonia Germania Croatia Austria Slovenia Grecia Olanda Luxemburg Belgia Danemarca Suedia Finlanda Lituania Letonia Estonia Italia Franta Spania Portugalia Irlanda
Greutate (kg) HU BG SK CZ PL DE HR A SL GR NL LU BE DK SW FI LT LV EE IT FR SP PT IR
pana la 1 kg               4.33  €               4.20  €               4.85  €               5.47  €               4.73  €               6.19  €               5.58  €               5.88  €               5.75  €               5.94  €               7.16  €             12.80  €               9.70  €               9.54  €               8.98  €             12.55  €               7.16  €               7.41  €               8.41  €               8.29  €               9.34  €               8.06  €             11.73  €               8.81  €
2               4.49  €               5.31  €               5.16  €               6.11  €               5.22  €               6.37  €               6.07  €               6.05  €               6.25  €               6.12  €               7.97  €             13.61  €             10.57  €             10.29  €               9.73  €             13.49  €               7.91  €               8.35  €               9.35  €               9.23  €             10.78  €               9.01  €             14.14  €             10.03  €
3               4.64  €               5.48  €               5.45  €               6.76  €               5.81  €               7.20  €               6.87  €               6.65  €               7.04  €               7.39  €               8.79  €             14.43  €             13.42  €             11.04  €             10.48  €             14.43  €               9.17  €               9.42  €             11.04  €             10.17  €             12.22  €               9.97  €             15.60  €             11.24  €
4               4.80  €               5.65  €               5.70  €               7.41  €               6.31  €               7.94  €               7.50  €               8.53  €               7.54  €               8.67  €               9.60  €             15.96  €             14.20  €             11.80  €             11.23  €             15.37  €               9.92  €             10.23  €             11.86  €             11.23  €             14.11  €             11.58  €             16.29  €             12.46  €
5               4.96  €               7.95  €               5.88  €               8.05  €               6.80  €               8.67  €               7.99  €               9.12  €               8.04  €               9.94  €             10.42  €             16.90  €             14.97  €             12.55  €             11.99  €             16.18  €             10.67  €             11.05  €             12.92  €             12.55  €             15.56  €             12.66  €             16.98  €             13.68  €
6               5.12  €               8.10  €               6.79  €               9.20  €               7.40  €               9.57  €               8.93  €             10.06  €               8.87  €             11.22  €             11.23  €             17.84  €             15.92  €             13.36  €             12.74  €             17.00  €             11.42  €             12.67  €             15.74  €             13.86  €             16.62  €             14.14  €             19.39  €             14.89  €
7               5.27  €               8.26  €               6.97  €               9.84  €               7.90  €             10.22  €               9.41  €             10.66  €               9.36  €             12.50  €             12.05  €             18.78  €             16.70  €             14.18  €             13.49  €             17.81  €             12.17  €             13.43  €             16.62  €             15.31  €             18.19  €             15.09  €             20.08  €             16.11  €
8               5.43  €               8.42  €               7.14  €             10.49  €               8.39  €             10.89  €               9.90  €             11.25  €               9.86  €             13.77  €             12.86  €             19.72  €             17.47  €             14.99  €             14.24  €             18.63  €             12.93  €             14.18  €             17.50  €             16.12  €             19.63  €             16.05  €             20.77  €             17.32  €
9               5.59  €               8.58  €               7.32  €             11.14  €               8.88  €             11.50  €             10.38  €             11.85  €             10.36  €             15.05  €             13.68  €             20.66  €             18.25  €             15.81  €             15.06  €             19.44  €             13.87  €             14.93  €             18.38  €             16.94  €             20.82  €             17.00  €             21.46  €             18.54  €
10               5.74  €             11.03  €               7.49  €             11.78  €               9.60  €             12.41  €             10.87  €             12.44  €             10.86  €             16.32  €             14.49  €             21.60  €             19.03  €             16.62  €             15.87  €             20.26  €             14.74  €             15.75  €             19.13  €             17.75  €             22.26  €             18.35  €             22.15  €             19.76  €
11               5.90  €             11.18  €               8.12  €             12.43  €             10.10  €             13.02  €             11.86  €             13.71  €             11.49  €             17.60  €             15.31  €             22.54  €             20.75  €             17.44  €             16.94  €             21.07  €             18.38  €             19.82  €             26.71  €             21.76  €             24.88  €             19.19  €             33.97  €             20.97  €
12               6.06  €             11.34  €               8.30  €             13.07  €             10.59  €             13.62  €             12.34  €             14.31  €             11.99  €             18.88  €             16.12  €             23.48  €             21.53  €             18.25  €             17.88  €             21.89  €             19.32  €             20.63  €             27.52  €             22.51  €             25.64  €             20.51  €             34.66  €             22.19  €
13               6.21  €             11.50  €               8.47  €             13.72  €             11.08  €             14.37  €             12.83  €             14.90  €             12.48  €             20.15  €             16.88  €             24.42  €             22.31  €             19.07  €             18.82  €             22.70  €             20.07  €             21.45  €             28.34  €             23.27  €             26.41  €             21.82  €             35.35  €             23.40  €
14               6.37  €             11.66  €               8.65  €             14.36  €             11.58  €             14.98  €             13.31  €             15.50  €             12.98  €             21.43  €             17.63  €             25.36  €             23.08  €             19.88  €             19.76  €             23.52  €             20.82  €             22.26  €             29.15  €             24.02  €             27.18  €             23.14  €             36.04  €             24.62  €
15               6.53  €             13.31  €               8.82  €             15.01  €             12.26  €             15.58  €             13.80  €             16.09  €             13.48  €             22.70  €             18.38  €             26.30  €             23.86  €             20.70  €             20.70  €             24.33  €             21.57  €             23.08  €             29.97  €             24.78  €             27.95  €             24.46  €             36.73  €             25.83  €
16               7.48  €             14.09  €               9.59  €             15.65  €             12.76  €             16.60  €             14.80  €             17.15  €             14.19  €             23.98  €             19.13  €             27.24  €             24.63  €             21.51  €             21.64  €             25.15  €             22.33  €             23.89  €             30.78  €             25.53  €             28.72  €             25.77  €             38.62  €             27.05  €
17               7.48  €             14.09  €               9.77  €             16.30  €             13.25  €             17.21  €             15.28  €             17.74  €             14.68  €             25.26  €             19.88  €             28.18  €             25.41  €             22.33  €             22.58  €             25.96  €             23.08  €             24.71  €             31.60  €             26.29  €             29.49  €             27.09  €             39.31  €             28.27  €
18               7.48  €             14.09  €               9.94  €             16.95  €             13.74  €             17.82  €             15.77  €             18.34  €             15.18  €             26.53  €             20.64  €             29.12  €             26.19  €             23.14  €             23.52  €             26.78  €             23.83  €             25.52  €             32.41  €             27.05  €             30.26  €             28.40  €             40.00  €             29.48  €
19               7.48  €             14.09  €             10.12  €             17.59  €             14.24  €             18.56  €             16.25  €             18.94  €             15.68  €             27.81  €             21.39  €             30.06  €             26.96  €             23.96  €             24.46  €             27.59  €             24.58  €             26.34  €             33.23  €             27.80  €             31.02  €             29.72  €             40.69  €             30.70  €
20               7.48  €             14.09  €             10.30  €             18.24  €             14.73  €             19.17  €             16.74  €             19.53  €             16.18  €             29.08  €             22.14  €             31.00  €             27.74  €             24.77  €             25.40  €             28.41  €             25.34  €             27.15  €             34.04  €             28.56  €             31.79  €             31.04  €             41.38  €             31.91  €
21               8.26  €             16.23  €             10.91  €             19.71  €             15.55  €             19.78  €             17.74  €             20.43  €             16.98  €             30.36  €             24.84  €             31.94  €             28.86  €             31.35  €             31.85  €             34.23  €             26.09  €             27.97  €             34.86  €             31.96  €             32.56  €             32.35  €             42.50  €             33.13  €
22               8.26  €             16.23  €             11.09  €             20.36  €             16.04  €             20.52  €             18.22  €             21.02  €             17.48  €             31.64  €             25.65  €             32.88  €             29.64  €             32.29  €             32.67  €             35.17  €             26.84  €             28.78  €             35.67  €             32.73  €             33.33  €             33.67  €             43.19  €             34.35  €
23               8.26  €             16.23  €             11.26  €             21.01  €             16.53  €             21.13  €             18.71  €             21.62  €             17.98  €             32.91  €             26.47  €             33.82  €             30.41  €             33.23  €             33.61  €             36.11  €             27.59  €             29.60  €             36.49  €             33.50  €             34.10  €             34.98  €             43.88  €             35.56  €
24               8.26  €             16.23  €             11.44  €             21.65  €             17.03  €             21.74  €             19.19  €             22.22  €             18.47  €             34.19  €             27.28  €             34.76  €             31.19  €             34.17  €             34.55  €             37.18  €             28.35  €             30.41  €             37.30  €             34.27  €             34.87  €             35.92  €             44.57  €             36.78  €
25               8.26  €             16.23  €             11.62  €             22.30  €             17.52  €             22.48  €             19.67  €             22.81  €             18.97  €             35.46  €             28.10  €             35.70  €             31.96  €             35.11  €             35.49  €             38.12  €             29.10  €             31.23  €             38.12  €             35.03  €             35.64  €             36.86  €             45.26  €             37.99  €
26               9.05  €             18.37  €             12.24  €             22.94  €             18.01  €             23.09  €             20.67  €             23.52  €             19.47  €             36.74  €             28.91  €             36.64  €             32.74  €             36.05  €             36.55  €             39.06  €             29.85  €             32.04  €             38.93  €             35.80  €             36.40  €             37.81  €             46.55  €             39.21  €
27               9.05  €             18.37  €             12.42  €             23.59  €             18.51  €             23.70  €             21.16  €             24.12  €             19.96  €             38.02  €             29.73  €             37.58  €             33.52  €             36.99  €             37.49  €             40.00  €             30.60  €             32.86  €             39.75  €             36.57  €             37.17  €             38.75  €             47.24  €             40.42  €
28               9.05  €             18.37  €             12.59  €             24.23  €             19.00  €             24.44  €             21.64  €             24.72  €             20.46  €             39.29  €             30.54  €             38.52  €             34.29  €             37.93  €             38.43  €             40.94  €             31.35  €             33.67  €             40.56  €             37.34  €             37.94  €             39.69  €             47.93  €             41.64  €
29               9.05  €             18.37  €             12.77  €             24.88  €             19.49  €             25.05  €             22.13  €             25.31  €             20.96  €             40.57  €             31.36  €             39.46  €             35.07  €             38.87  €             39.37  €             41.88  €             32.11  €             34.49  €             41.38  €             38.11  €             38.71  €             40.63  €             48.62  €             42.86  €
30               9.05  €             18.37  €             12.95  €             25.52  €             19.99  €             25.66  €             22.61  €             25.91  €             21.46  €             41.84  €             32.17  €             40.40  €             35.84  €             39.81  €             40.56  €             42.82  €             32.86  €             35.30  €             42.19  €             38.88  €             39.48  €             41.57  €             49.31  €             44.07  €
31             22.77  €             20.51  €               26.67  €                 23.96  €             26.50  €             22.08  €             43.12  €                            
                                                 
Timp de Tranzit D+2 D+1 D+2 D+2 D+3 D+4 D+2 D+2 D+2 D+4 D+6 D+7 D+6 D+7 D+7 D+7 D+7 D+7 D+7 D+6 D+8 D+7 D+8 D+8
Colectare Ramburs               1.00  € 2%               1.00  €               1.00  €               1.00  €  n/a                1.00  €               6.00  €               1.00  €               1.00  €  n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a 
Avizare SMS  free   free   free                0.08  €  free   free   free   free   free   free   free   free   free   free   free   free   free   free   free   free   free   free   free   free 
Tarif Retur 50% 1x delivery 50% 50% 1x delivery 1x delivery 50% 1x delivery 50% 1x delivery 1x delivery 1x delivery 1x delivery 1x delivery 1x delivery 1x delivery 1x delivery 1x delivery 1x delivery 1x delivery 1x delivery 1x delivery 1x delivery 1x delivery
Asigurare 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Incercari de livrare 2 2 1 + 1 2+1 2 1+1 2+1 2+1 2+1 2 2 2 2 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 2 1+1 1+1 2 2

serviciul este valabil pentru TOATE destinatiile europene. Pentru a consulta lista destinatiilor si tarifele pe fiecare destinatie puteti descarca TARIFELE ECOMMERCE INTERNATIONAL aici

Tarifele sunt exprimate in EUR fara TVA


TARIFE CURIERAT EXPRESS INTERNATIONAL

Origine -Romania U.E.* EUROPA** S.U.A WORLD***
 
tari membre UE
tari  NON-UE
CANADA

 

PLICURI    documente

         21.70  €            29.90  €        27.80  €      40.50  €
Nivel Serviciu aerian aerian aerian aerian
Timp de tranzit  2-3 zile 2-3 zile 2-3 zile 2-3 zile

COLETE    pana la 1 kg.

         28.83  €            37.79  €        35.25  €      45.10  €
1,1 – 2 kg          38.04  €            47.46  €        45.09  €      58.38  €
2,1 – 3 kg           47.24  €            57.14  €        54.93  €      71.67  €
3,1 – 4 kg          56.44  €            66.82  €        64.78  €      84.95  €
4,1 – 5 kg           65.64  €            76.50  €        71.70  €      98.24  €
5.1 – 6 kg          74.84  €            86.18  €        78.61  €    111.52  €
6,1 – 7 kg          84.04  €            95.86  €        85.53  €    124.80  €
7,1 – 8 kg           93.24  €           105.54  €        92.45  €    138.08  €
8,1 – 9 kg         102.45  €           110.89  €        99.36  €    151.37  €
9,1 – 10 kg          111.65  €           116.24  €       106.28  €    164.65  €
10,1 – 11 kg         116.42  €           121.58  €       113.19  €    173.91  €
11,1 – 12 kg          121.20  €           126.93  €       120.11  €    183.16  €
12.1 – 13 kg         125.97  €           132.27  €       127.03  €    192.42  €
13,1 – 14 kg         130.74  €           137.62  €       133.94  €    201.67  €
14,1 – 15 kg          135.52  €           142.96  €       140.86  €    210.93  €
15,1 – 16 kg         140.29  €           148.31  €       147.77  €    220.18  €
16,1 – 17 kg          145.07  €           153.66  €       154.70  €    229.44  €
17,1 – 18 kg         149.84  €           159.00  €       161.61  €    238.69  €
18,1 – 19 kg          154.62  €           164.35  €       168.53  €    247.95  €
19,1 – 20 kg         159.39  €           169.69  €       175.44  €    257.20  €
20,1 – 25 kg         183.27  €           196.42  €       203.91  €    297.81  €
25,1 – 30 kg          207.14  €           223.15  €       232.37  €    338.42  €
30.1 – 35 kg         231.01  €           249.88  €       260.84  €    379.02  €
35,1 – 40 kg         252.20  €           272.62  €       286.30  €    419.99  €
40,1 – 45 kg          273.39  €           295.36  €       311.76  €    460.95  €
45,1 – 50 kg         294.57  €           318.11  €       337.22  €    501.92  €
50,1 – 55 kg          315.77  €           340.85  €       362.68  €    542.88  €
55,1 – 60 kg         336.95  €           363.59  €       388.14  €    583.84  €
60,1 – 65 kg          358.15  €           386.34  €       413.59  €    624.81  €
65,1 – 70 kg         379.15  €           438.81  €       438.81  €    665.30  €
         
Timp de tranzit 2-3 zile 2-3 zile 2-3 zile 3-4 zile
Ramburs  n/a 
Limitari Dimensionale 120/80/70 cm /colet
Limitari Greutate  31 kg /colet 
Asigurare Gratuita  pana la 50 eur/ expediere 
Asigurare suplimentara 2% din valoarea declarata

Tarifele sunt exprimate in EUR fara TVA

×

Prin continuarea folosirii acestui site sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informatii

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: Adwords, Doubleclick.net, Google Analytics, Google.com, Trafic.ro. Lista completa de cookie-uri de la terti poate fi consultata mai jos, in sectiunea Third party cookies (Cookie-uri ale tertilor). "Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisante in moneda nationala. "Cookie"-urile, pe baza informatiilor pe care le aduna despre utilizatori, ii ajuta pe detinatorii de site-uri sa isi eficientizeze produsul astfel incat acesta sa fie cat mai usor accesat de catre utilizatori, de asemenea cresc gradul de eficienta a publicitatii online si nu in ultimul rand pot permite aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit sote pentru a face navigarea mai utila. Inchide

Inchide